Vagnhärads maskinteknik

Vår verkstadsindustri behöver alltid tillgång till en effektiv, väl fungerande produktionsutrustning. Vi erbjuder därför både akut-service och planerat underhåll av verktygsmaskiner.


• Besöksadress: Värmevägen 4 • 610 73 VAGNHÄRAD
• Postadress: Albanoplan 38 • 610 72 VAGNHÄRAD
• Tel 0156-183 80 • Fax 0156-183 80
• Mobil 070-606 86 80 • Mobilfax 070-619 25 38
• E-post info@vagnharadsmaskinteknik.se

Hem
Utrustning
Utbildning
Underhåll