Vagnhärads maskinteknik

Vi erbjuder produkter och tjänster till svensk verkstadsindustri.
Med våra tre arbetsområden - Utrustning - Utbildning - Underhåll - ger vi vår kund möjligheter att effektivt utnyttja sin produktionsutrustning.

I vår egen verkstad i Vagnhärad utför vi konstruktion, automatisering samt anpassningar och reparationer av CNC-maskiner. I företaget finns erfarenhet av dessa arbeten sedan 1976. Vid behov kan vi dessutom förstärka vår egen organisation via ett väl inarbetat kontaktnät.

Se vår DEXTELLA 4 (filmklipp)
  En laddutrustning med integrerat kortstångsmagasin.


• Besöksadress: Värmevägen 4 • 610 73 VAGNHÄRAD
• Postadress: Albanoplan 38 • 610 72 VAGNHÄRAD
• Tel 0156-183 80 • Fax 0156-183 80
• Mobil 070-606 86 80 • Mobilfax 070-619 25 38
• E-post info@vagnharadsmaskinteknik.se

Hem
Utrustning
Utbildning
Underhåll